Puituste paigaldusjuhend

Pumeko puidust aknad
 • Paigaldatava ukse ava peab olema lengi gabariitmõõtmtest suurem 4-5c
 • Leng peab toetuma siledale pinnale.
 • Lengi asetamise korrektsust kontrollida loodig’
 • Lengide külgpinnad loodida ja vajaduse korral korrigeerida täpsust kiiludega/
 • Lengide kinnitamiseks puurida seina 8mm puuriga avad, mille sügavus seinast peab jääma vahemikku
  80-100mm. Kinnitamiseks kasutada metallist lengi tüübleid 10x 132.
 • Tüübel torgata seina ja kruvi keerata
  sisse läbi lengi/
 • Enne ukse lengi lõplikku kinnitamist kontrollida lengi puude paralleelsust ja loodis olemist/
 • Paigaldada uks looditud lengi ja kontrollida raamipuude ja lengi vaheliste pilude võrdsust ja pindade
  paralleelsust, vajadusel teha korrektiive/
 • Kontrollida ukse sulguvust ja vaba liikuvust/
 • Sulge lengi kinnitusavad plastkorkidega/
 • Ukse fikseerimises kasutada isepaisuvat polüuretaanvahtu Penoflex.