Metalluste paigaldusjuhend

 1. Kasuta ukse toetamisel põrandale või maapinnale värvikihti kaitsvat kumm, papp, puit või plast materjali.

   

 2. Kontrolli olemasoleva ehitusava sobivust. Ehitusava suurimad lubatud mõõtmed on: lengi laius +40 mm ja
  kõrgus +20 mm. Hülssidega lengi puhul laius +30 mm ja kõrgus +15 mm. Suuremate pilude korral vii ehitusava
  vastavusse vajalike mõõtmetega.

   

 3. Kontrolli kinnitusvahendite ja tööriistade olemasolu.

   

 4. Puhasta paigaldusava

   

 5. Objektil koostatava lengi koostamiseks ühenda lengi detailid omavahel ja kinnita kinnitusvahenditega. (joonis
  3). Pakud kinnitatakse lengi külge kas kruvi või vedrutihvtiga(joonis 3, vaade B), v.a 5mm lattpakk, mis
  kinnitatakse peitpeapoltidega(joonis 3, vaade C).Vedrutihvti kasutatakse juhul kui paku tapi kõrgus põrandast
  on väiksem kui 10mm. Ülejäänud juhtudel kasutatakse kruvi. Objektil koostatava lengi puhul silikooni välisustel
  lävepaku ja posti lõikejoon. Silikoonida tuleb ukse tihendist väliskeskkonna poole jääv lävepaku tapp. Kasutada
  võib hermeetikuid Soudal Soudaflex 40FC, Soudal Silirub 2/S või Penosil General Silicone.

   

 6. Aseta leng ilma ukseleheta ehitusava keskele, vastavalt paigalduse tüübile seinapinnaga tasa (katteliistuga
  leng) või sellest sügavamal (süvistatav leng).

   

 7. Kontrolli uksepaku ja/või lengi ülemise posti horisontaalsust vesiloodiga. Vajadusel toestada tugiklotsidega
  uksepakku lengi äärmistest punktidest ning keskelt, vältimaks uksepaku läbipaindumist pealeastumisel.

   

 8.  

  8.1. Hülssideta leng: Loodi lengi hingedepoolne külg ja puuri läbi lengi ülemise kinnitusava nr.1 (joonis 1) 10 mm
  läbimõõduga puuriga sügavusele kuni 120 mm. Kinnita avasse läbi lengiava tüübel fikseerides tüübli enne
  kruviotsaga. Seejärel kasutades padrunvõtit keera kruvi nii sügavale, et pilu ehitusava ja lengi vahel oleks
  mõlemalt poolt võrdne, kui pole teisiti reglementeeritud. Seejärel paigalda distantsklotsid (plastmassist,
  puidust, metallist klotsid) lengi ja seina vahele kinnituskruvi vastu. Seejärel pinguta kruvi. Analoogselt toimi
  hingedepoolse alumise avaga nr 2 ja ülemise vastaspoolse kinnitusavaga nr 3. Kontrolli lengi külgpindade
  vertikaalsust loodiga. Loodida lengi lukupoolne külg ja kinnita kinnituspunktist nr 4.

  8.2. Hülssidega leng: Loodi leng ja reguleeri hülsid vastu toetuspinda. Distantsklotse kasutada vaja ei ole. Hülsi
  maksimaalne väljaulatuvus lengi tagapinnast on 15 mm (joonis 2). Kui hülss ei ulatu seinani, kasuta lisataldu.
  Kasuta ESSVE hülssidele määratud kinnitusvahendeid (alajaotus 1 Töö- ja kinnitusvahendid). Alusta lengi
  kinnitamist lähtuvalt punktist 8.1.

   

 9. Enne ukselehe hingedele tõstmist määri määrdeainega laager ja hinged. Väldi määrdeaine sattumist hingede
  välispindadele. Üleliigne määre eemalda

   

 10. Tõsta ukseleht hingedele, veendu lengi ja ukselehe pilude võrdsuses ja pindade paralleelsuses. Vajadusel
  reguleeri kruvidest ja korrigeeri tugiklotside paksust. Hülssidega lengidel vajadusel lõdvesta kinnituskruvi ja
  korrigeeri pilud ning pindade paralleelsus kuuskantvõtmega hülsse reguleerides. Pinguta kinnituskruvid.

   

 11. Puuri kõik ülejäänud kinnitusavad ja kinnita kruvid, tüüblid ja tugiklotsid ning pinguta kruvid. Tugiklotsid
  peavad olema paigaldatud kõikide kinnituskruvide kõrvale (välja arvatud hülssidega lengidel).

   

 12. Lengi võib kinnitada ka Ø10 terasvarrastega, fikseerides lengi keevisliitega varda külge. Keevitustööd võib
  teostada selleks eri väljaõppe saanud töömees. Vardaga paigaldamisel on keevitamine kohustuslik s.t. kõikidest
  kinnituspunktides tuleb keevitada varras lengi külge (distantsklotside paigaldus ei ole vajalik). Võimalusel kaks
  keskmist kinnitust peavad olema tehtud poltidega.

   

 13. Sule lengi kinnitusavad plastkorkidega.

   

 14. Tihenda (kivivill või ehitusvaht) ehitusava ja lengi vaheline pilu. Mõeldud on lengi külgosi, ülaosa ja uksepaku
  alla jäävat osa.

   

 15. Vahuga tihendamisel jälgi, et ümber perimeetri kõik kohad oleksid ühtlaselt täidetud k.a. lävepaku alune (kui
  võimalik). Vahu paigaldamisel jälgi vahu tootja instruktsioone. Eelnevalt leng kata maalriteibiga, et vältida vahu
  sattumist lengi välispinnale.

   

 16. Peale ukse paigaldamist kontrolli lengi ja lehe vahelisi pilusid, mis peavad olema ühtlased. Samuti ukselehe
  ühtlast kokkupuudet tihenditega, vajadusel reguleeri.

   

 17. Paigalda ukselukk (lukud) ja muud sulused (lukusüdamik, käepide, katteplaadid, luku vasturaud, sulgur ja
  muud), vastavalt nende paigaldusjuhisele. Lukukorpuse ja vasteraua paigaldamiseks puurida ette augud ja
  kinnitamiseks kasutada puurotskruve.

   

 18. Kontrolli ukse tuulekeele (ja teiste lukkude keelte) sulgumist ja töötamist ukse avamisega ja sulgemisega.
  Kontrollida, et uks lukustuks korrektselt, oleks võimalik ust avada ja sulgeda/lukustada mõlemalt poolt
  võtmetega. Kahepoolse ukse puhul kontrolli ka riivi(de) sulgumist.

   

 19. Eelnevalt tihendatud pilud viimistle pealt ehitusplaatidega, krohviga või kata tõmbeneetidega kinnitatava
  metall-liistuga.

   

 20. Välisustel hermetiseeri lävepaku ja põranda vahelised pilud. Tihenda nii sise- kui ka väliskeskkonna poolne
  serv. Seina katva mantelliistuga lengi korral hermetiseeri seina ja lengi vahelised pilud väliskeskkonna poolel.
  Kasutada võib hermeetikuid Soudal Soudaflex 40FC, Soudal Silirub 2/S või Penosil General Silicone.

   

 21. Ehitustegevusega objektidel on kohustuslik katta ukselehed kaitsekilega. Üleliigne kile eemaldada või
  keerata ukse peale ja kleepida teibiga. Välisustel lõigata kile ukselehe alumise äärega tasa s.t. jätta alt lahti, et
  sadeveed ja niiskus saaksid väljuda.

   

 22. Peale tööde teostamist puhasta toode tolmust, näpujälgedest, üleliigsest määrdest ning pühi töökohalt
  kokku tekkinud praht.