Puituste ja akende kasutus- ja hooldusjuhend

Pumeko puidust aknad

Ukse ja aknad peavad täitma laitmatult ja pikaajaliselt oma kõiki funktsioone.

Selleks peab klient kasutama toodet sihipäraselt ning hooldama regulaarselt. Unustada ei tohi õiget paigalduseelset hoiustamist!

Pinna korrashoid ja hooldamine

Peale toodete paigaldust puhastage toote pinnad. Värvitud puitpindade puhastamiseks sobivad ainult
mitteabrasiivsed vahendid. Näiteks seebi vesilahus, Fairy baasil pesuvahendite vesilahus , piirituse 5%
vesilahus,jne

Värvitud puitpindu ei tohi puhastada klaasipesuvahenditega!

Kui toote pind kaetakse teibiga, siis tuleb jälgida, et teipi ei hoitaks tootel üle kahe nädala.

Peale paigaldust kontrollige, kas puitpinnad on terved. Vigastatud kohad katke koheselt parandusvärviga.
Vajadusel pöörduge tootja poole. *2-aastase garantiiperioodi kehtimiseks on vaja tooteid ettenähtud
vahenditega vähemalt kord aastas pesta.

Sulused

Akende ja uste laitmatuks avamiseks ja sulgemiseks on soovitav kord aastas selleks ettenähtud kohti õlitada,
nt tavalise majapidamismasinate õliga.

Tihendid

Pikaealisuse tagamiseks puhastage tihendeid ja määrige neid kord aastas silikoonõliga.

Toodete hoolduse põhireeglid

Peale paigaldust kontrollige, et toode ei oleks määrdunud ega vigastatud

Toote puhastamisel kasutage ainult hooldusjuhendis lubatud vahendeid

Vigastatud pinnad katke koheselt parandusvärviga

Toote laitmatuks toimimiseks õlitage liikuvaid osi vähemalt üks kord aastas

Vältige klaasipuhastusvahendite sattumist viimistletud pindadele

Pikaealisuse tagamiseks puhastage tihendeid ja määrige neid silikoonõliga kord aastas